دولت در حال بررسی قانون ممنوعیت تمرین نظامی در خارج از کشور است

احزاب دولت ائتلافی موسوم به آلیانس لایحه‌ای را برای بررسی تهیه کرده‌اند که در آن سفر به خارج از کشور برای شرکت در تمرینات نظامی و جنگ برای شهروندان سوئدی ممنوع شده است. نمایندگان این چهار حزب در روزنامه‌ی سونسکا داگ‌بلادت می‌نویسند که این ممنوعیت برای عضویت در سازمان‌هایی‌ خواهد بود که از طرف سازمان ملل، سازمان‌های تروریستی شناخته شده‌اند.

در بررسی این لایحه به نیاز به چنین ممنوعیتی نگاه خواهد شد همچنین مجازات‌های مناسب با سرپیچی از چنین قانونی نیز مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. روز سه‌شنبه گذشته، حزب سوسیال دموکرات هم پیشنهادی مشابه ارایه کرده بود که در آن شرکت در درگیری‌ و عملیات تروریستی برای شهروندان سوئدی را ممنوع می‌کرد.