مرد مظنون به ابولا، سالم است

شورای استانی استکهلم اعلام کرد که مردی که به دلیل مظنون بودن به بیماری ابولا در قرنطینه نگه داشته شده و مورد آزمایش قرارگرفته بود، سالم است و به این بیماری مبتلا نیست.
اوُکه اورت‌کویست، رئیس بخش بیماری‌های مسری دراین شورا گفته است که در آزمایش‌های انجام شده، هیچ نشانه ای از بیماری ابولا دیده نشده و این بیمار می تواند از قرنطینه خارج شود.