پیروزی دختران و پسران سوئدی بر دومیدانی‌کاران فنلاندی

روزهای شنبه و یکشنبه مسابقات سنتی دوومیدانی میان دو کشور سوئد و فنلاند به نام فین‌کمپ برگزارشد که تیم دوومیدانی سوئد در هر دو رشته‌ی زنان و مردان موفق شد فنلاند را شکست دهد. در این مسابقات که در هلسینکی برگزار شد، در رشته‌ی بانوان، سوئد با امتیاز ٢٠٦ بر ٢٠٤ پیروز شد و مردان دوومیدانی‌کار سوئد نیز با امتیاز ٢١٦ بر ١٩٣ از سد رقبای فنلاندی خود گذشتند.