واکنش به دادن اجازه ی تجمع به یک حزب نازیستی

5:15 min

با توجه به دادن مجوز به یک تشکل نازیستی چون سونسکارناس پارتی، در رابطه با تور انتخاباتی این حزب ( تجمع و راه پیمائی ) از جمله در استکهلم،  بار دیگر موضوع مطابقت این امر با قوانین سوئد مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. برای نمونه می توان به انتقاد دو حقوقدان در مقاله ای در شماره ی امروز روزنامه ی داگنس نی هتر اشاره کرد. در این مقاله آمده است که دیوان عالی سوئد بیان مطالب و عقاید نژاد پرستانه را در خیابان ها و میادین ممنوع اعلام  کرده است، اما با وجوداین پلیس با تظاهرات و تجمع حزب نازیستی سونسکارناس پارتی موافقت می کند.

دراین مقاله همچنین  نحوه ی برخورد پارلمان سوئد و دولت با این حزب نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته  و از قول این دو حقوق دان نوشته شده که آن آزادی که به آن استناد می شود، خود سلب آزادی دیگران است. سازمان ملل نیز نحوه ی برخورد سوئد با احزاب نازیستی و نژادپرست را بارها مورد انتقاد قرار د اده است.
این سازمان سوئد را مورد انتقاد قرار می دهد که امضای کنوانسیون آن را که برخورد با نژاد پرستی ست رعایت نکرده است.
برگزاری گردهم آئی و راه پیمائی حزب نازیستی Svenskarnas parti تحت عنوان تور انتخاباتی در روز شنبه ی گذشته سی ام اوت، در استکهلم، با اعتراض هزاران نفر از مخالفان خود روبرو شد. این حزب در رابطه با این تجمع اعلام کرده بود که حدود سیصد نفراز هوادارن آن در نظر دارند از نقاط مختلف به  استکهلم بیایند. پلیس با درخواست این حزب برای راهپیمائی در برخی از مناطق استکهلم نیز اعلام موافقت کرده بود. اضافه کنیم که  پلیس به خاطر داشتن تدارکات گسترده برای حمایت از تعداد اندکی از هواداران این حزب با انتقادهای گسترده ای مواجه شده است. 
نحوه ی برخورد پلیس و مسئولان با یک حزبی که عقاید نازیستی دارد بسیاری را متعجب کرده است برای نمونه  صدای یکی از تظاهر کنندگان سوئدی  در این حرکت اعتراضی را می توانید در گزارش بشنوید که از لزوم داشتن چنین حرکت اعتراضی در کشور ابراز تاسف می کند به نظر او تمام ساکنان استکهلم می بایست در این تظاهرات علیه سونسکارناس پارتی حضور می داشتند.
در کنار سوئدی های بی شماری که در این تظاهرات حضور داشتند مهاجران نیز بسیار دیده می شدند. با یکی از تظاهر کنندگان ایرانی گفتگوئی انجام داده ایم که درفایل صوتی گزارش می توانید بشنوید. او برخورد مسئولان برای دادن اجازه ی تجمع به یک حزب  نازیستی را  با عنوان حمایت از آزادی بیان مورد انتقاد قرار می دهد. اضافه کنیم که درهفته ی گذشته از جمله برنامه ی مشابهی نیز از سوی این حزب در مالمو برگزار شد که با تظاهرات اعتراضی شدیدی روبرو شد و برخورد پلیس با مخالفان این حزب نیز مورد انتقادهای شدیدی قرارگرفت.
zinat.hashemi@sr.se