مناظره‌ی داغ رهبران احزاب در روزنامه‌ی افتون‌بلادت

شب گذشته اولین مناظره‌ی رودرروی رهبران هشت حزب پارلمانی پیش از انتخابات برگزار شد. این مناظره به طور زنده از سایت اینترنتی روزنامه‌ی افتون‌بلادت پخش شد.

دو موضوع که بسیار مورد بحث قرار گرفت، همکاری احتمالی میان بلوک سبز و قرمز پس از انتخابات بود. احزاب دست راستی عقیده دارند که توافقی میان سه حزب اپوزسیون وجود ندارد و آنها با هم هماهنگ نیستند.

هنگامی که موضوع بحث به اشتغال رسید، گفتگوی میان فردریک راین‌فلدت نخست‌وزیر و رهبر حزب مودرات و استفان لووین رهبر حزب سوسیال‌دموکرات به جدال کشیده شد.

استفان لووین، راین‌فلدت را متهم کرد که با اعداد بازی می‌کند و آمار اشتغال او واقعی نیست. راین‌فلدت نیز در جواب او با تندی گفت که این بازی نیست، این‌ها انسان‌های واقعی هستند که گوشت و پوست دارند شغلی پیدا کرده‌اند.آیا لووین این ٣٠٠ هزارنفررا نمی‌بیند؟ استفان لوین هم در جواب گفت که دولت آمار یک فصل را که بهترین بوده انتخاب کرده و تبلیغات می‌کند درحالی که این آمار مربوط به همه‌ی دوران زمدامداری این دولت نیست.