مانیفست انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات

4:24 min

حزب سوسیال دموکرات، مانیفست انتخاباتی خود را معرفی کرد. تمرکز این برنامه بر ایجاد اشتغال سریع، بهبود خدمات رفاهی و افزایش کیفیت آموزش گذاشته شده‌است.

این مانیفست یا برنامه‌ی انتخاباتی، پیش از ظهر امروز توسط چهارتن از رهبران این حزب در دبیرستان  Grillska  در استکهلم معرفی شد.. این مانیفست پیش از معرفی در کنفرانس مطبوعاتی، در مقاله‌ای با عنوان "Kära framtid"  آینده‌ی عزیز، به نوشته‌ی چهارتن از مسئولان رده بالای حزب، استفن لوون، رهبر حزب، ماگدالنا اندرشون، سخنگوی سیاست اقتصادی، کارین یمتین، دبیرسیاسی و میکاییل دام‌بری، رئیس گروه پارلمانی حزب امروز در روزنامه‌ی داگنس نی‌هیتر نیز چاپ شد که دربرگیرنده‌ی اصلاحات زیادی به میزان ۴۰ میلیارد کرون است. این برنامه در برابر برنامه‌ی دولت ائتلاف بورژوایی قرارمی گیرد که وعده‌ی اصلاحاتی به میزان ۱۳ میلیارد کرون را برای دوره‌ی چهارساله‌ی آینده داده‌است. بر این تفاوت، ماگدالنا اندرشون، هنگام معرفی برنامه‌ی حزب خود در دبیرستان Grillska  تاکیدکرد و گفت آنچه که آنها را از یک‌دیگر متفاوت می کند، آمادگی حزبش برای سرمایه‌گذاری بیشتر است.
هزینه‌ی اصلاحات پیشنهادی حزب سوسیال دموکرات قراراست ازطریق ازجمله افزایش مالیات بر دارندگان حقوق‌های بالا، بانک‌ها و مالیات غیرمستقیم، مُمسِ رستوران‌ها تامین شود. تنها کاهش مالیات این حزب نیز برای بازنشستگان خواهدبود. ماگدالنا اندرشون این برنامه‌ی مالیاتی را عادلانه نامید و گفت که شامل مالیات بر درآمد بانک ها و حقوق‌های بالاتر از ۶۰ هزارکرون درماه خواهدبود.
این حزب در برنامه‌ی خود وعده‌ی افزایش ۱۰۰ کرون بر کمک هزینه‌ی فرزندان Barnbidrag  در ماه را داده است. بر کمک هزینه‌ی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان نیز ۱۰۰ کرون درماه افزوده خواهدشد.
در مانیفست انتخاباتی این حزب، مدارس و آموزش، نقشی مرکزی دارند و ازجمله آموزگاران حقوق‌های بیشتری دریافت خواهندکرد و وقت بیشتری نیز برای آماده کردن دروس خود خواهند داشت. تعداد کودکان در دوره‌ی آمادگی نیز حداکثر ۱۵ نفر خواهدبود. اولویت‌ها در برنامه‌ی این حزب به گفته‌ی ماگدالنا اندرشون، سخنگوی سیاست اقتصادی حزب، به آموزش، رفاه و اشتغال داده شده‌است. استفن لوون نیز بر سه هدف درازمدت تاکیدکرد: پایین ترین سطح بیکاری در اتحادیه اروپا، آموزش دربالاترین سطح و خدمات درمانی بهتر.
در زمینه‌ی خدمات درمانی، این حزب بر استخدام شمار بیشتر کارکنان و همچنین آموزش پرستاران و کمک بهیاران تاکیدکرده‌است. در زمینه‌ی ایجاد اشتغال و کاهش سطح بیکاری نیز این حزب وعده‌ی بازگرداندن هرچه سریع‌تر افراد بیکار به کار را داده است و همچنین بالابردن میزان کمک هزینه‌ی بیکاری. بیمه‌ی والدین نیز در راستای ایجاد برابری بیشتر جنسیتی تغییر خواهدیافت و مدت نگه‌داری از فرزندان، یک ماه برای هم پدر و هم مادر اضافه خواهدشد و درکل به سه ماه برای هریک از آنها خواهدرسید.
ازجمله موارد مالیاتی که این حزب پیش ازاین خواستار حذف آن بود، اما اینک نظر خود را درمورد آن تغییرداده، مالیات بر سود فروش مسکن یا  uppskovsskatten  است. ماگدالنا اندرشون، سخنگوی سیاست اقتصادی حزب سوسیال دموکرات در گفتگویی با رادیوسوئد بر این تغییرنظر تاکید کرد و گفته به دلیل وام‌هایی که دولت ائتلاف بورژوایی گرفته است تا بتواند مالیات‌ها را کاهش دهد، خلل هایی در بودجه ایجادشده که امکان حذف این تخفیف مالیاتی را نمی‌دهد. 
با این تخفیف مالیاتی، کسانی که آپارتمان یا ویلایی را به فروش می‌رسانند و سودی به دست می‌آورند، می‌توانند بخشی از آن را که اداره مالیات kapitalvinst  می‌نامد نپردازد. حداکثر این مبلغ  یک میلیون و چهار صد و پنجاه هزار کرون است.