احزاب و کار برای خارجی تباران دانشگاهی

5:50 min

در ادامه ی پرداختن به نظرات احزاب درمورد مسائل مهم و کلیدی درانتخابات پیش رو، به موضوع کار برای خارجی تبارانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، اما نتوانسته اند شغلی متناسب با تحصیلات خود به دست آورند می پردازیم. معتبرشناختن سریعتر مدارک تحصیلی خارجی تباران و دریافت کمک بهتر از اداره کاریابی ازجمله وعده های انتخاباتی برخی از احزاب برای این دسته از مهاجران است تا بهتر بتوانند شغلی متناسب با تحصیلات خود به دست آورند.

اریک اولن هاگ، وزیرامور همپیوستگی از حزب لیبرال مردم می گوید که در مدت زمانی طولانی درمورد توانمندی خارجی تباران سهل انگاری شده است و افرادی که دارای تحصیلات بالایی هستند نادیده گرفته شده اند. او می گوید آنچه که هم اکنون انجام می دهیم و در چندسال اخیر نیز انجام شده، کار در جهت معتبرشناختن مدارک تحصیلی خارجی تباران است. مسئله ی اصلی این است که بتوانیم مانند یک کارفرما هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، توانمندی هایی را که از جایی دیگر به دست آورده ایم، ببینیم. اریک اولن هاگ، پیشنهاد احزاب بورژوایی را دراین مورد نیز چنین معرفی می کند: ادامه تقویت بررسی اعتبار مدارک تحصیلی و آموزش های بیشتر برای افزایش مهارت و توانایی که امروزه برای پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران و آموزگاران وجود دارد، اما باید گسترده تر شود. او همچنین می گوید که برای دوره آینده باید اصلاحات بیشتری در آموزش زبان سوئدی به مهاجران صورت گیرد بطوری که فارغ التحصیلان مدارس عالی بتوانند باسرعت بیشتری زبان سوئدی موردنیاز برای ادامه تحصیل دانشگاهی را بیاموزند. معتبرشناختن سریع تر مدارک دانشگاهی خارجی تباران، موردنظر احزاب دیگر نیز هست.
درحال حاضر، اعتباراین مدارک در شورای مدارس عالی و دانشگاه ها بررسی می شود و برخی رشته های شغلی نیز برای خود سیستمی برای ارزیابی این مدارک دارند. حزب سوسیال دموکرات اما می خواهد که تمام این مراکز را زیر یک سقف گردآورد.
Ylva Johansson  سخنگوی سیاست آموزشی این حزب می گوید‌ که آنها خواستار ایجاد یک مرکز ملی برای این منظور هستند و چنین پیشنهادی در آغاز زمامداری احزاب ائتلاف بورژوایی نیز وجودداشت، اما آنها نپذیرفتند. او می گوید که در مرحله ی دوم همه باید از کمک اداره کاریابی برخوردارشوند، نه تنها کسانی که طولانی مدت از بازار کار دورمانده اند.
Paula Bieler از نامزدهای این حزب برای نمایندگی پارلمان ضمن اشاره به نیاز به افراد تحصیل کرده در بازار کار می گوید که  در سوئد، تبعیضی علیه خارجی تباران اعمال نمی شود بلکه نوعی بی اعتمادی به اعتبار آموزشی آنها وجود دارد و این که تناسبی با سیستم سوئد ندارند. اما بیشتر احزاب، تبعیض در بازارکار را یک مشکل آشکار می دانند. دراین مورد حزب محیط زیست خواستار ایجاد تسهیلاتی ست تا شمار بیشتری بتوانند شکایت های خود را دراین زمینه در دادگاه مطرح کنند. اریک اولن هاگ، وزیر امورهمپیوستگی از حزب لیبرال مردم نیز وجود تبعیض در بازار کار، به ویژه تبعیض قومی را تایید می کند. او با اشاره به تحقیقی که دراین زمینه انجام شده می گوید که اگر دو نفر با نام های محمد و اریک درخواست کار کنند، اریک شانس بیشتری برای رفتن به مرحله ی مصاحبه و گرفتن آن شغل خواهدداشت. او اما می گوید که برای محمد نیز شانسی برای دعوت به مصاحبه وجوددارد و این پیام مهمی ست که یعنی بازار کار سوئد به روی چنین افرادی بسته نیست.