پلیس برای یافتن یک قاتل فراری به کمک مردمی نیاز دارد

اداره‌ی پلیس با صدور اخطاری به جامعه اعلام کرده است که یک مرد ٣٤ ساله‌ که قاتل دختری کودکستانی در سال ٢٠٠٣ است، از آسایشگاه روانی در کریستینه‌هامن فرار کرده است.

پلیس با انتشار عکس و مشخصات این قاتل فراری از مردم خواسته است که در صورت مشاهده‌ی او بلافاصله با شماره تلفن ١١٤١١٤ تماس بگیرند. این مرد درهنگام فرار شلوارورزشی سیاه رنگ با خط‌های سفید و یک تی‌شرت  مشکی به تن داشته است.

این مرد دوروز پیش از آسایشگاه روانی فرار کرده و هنوز پلیس اثری از او نیافته است. پلیس بین‌المللی نیز روز گذشته این مرد را تحت تعقیب قرار داده است.