قاتل فراری، دستگیر شد

مرد ٣٤ ساله‌ای که از آسایشگاه روانی در کریستینه‌هامن فرار کرده‌ بود، در مالمو دستگیر شد. پلیس ظهر امروز با انتشار عکس و مشخصات او از مردم درخواست کرده بود که در پیداکردن این مرد پلیس را کمک کنند. او به قتل یک دختر پنج‌ساله کودکستانی در سال  ٢٠٠٣ محکوم شده بود.