دشواری تربیت معلم در رشته‌های زبان مادری

دولت به دانشگاه‌های استکهلم، اومئو و سودرتورن وظیفه داده که آموزگاران زبان مادری بیشتری را تربیت کنند.دانشگاه‌ها می‌گویند که بودجه‌ی شش و نیم
میلیون‌ کرونی دولت برای این امر کفاف نمی‌دهد.

یان بیورک‌لوند وزیر آموزش و پرورش می‌گوید که اگر دانشجویان بیشتری این رشته‌ها را انتخاب کنند، بودجه‌ی دولتی نیز افزایش خواهد یافت.

-او در ادامه می‌گوید که ما راغب هستیم که تربیت معلم در این رشته‌ها را گسترش دهیم اما اگر جوانان این رشته‌ها را انتخاب نکنند، تلاش ما کمکی نخواهد کرد. خود این قوم‌ها باید جوانان خود را ترغیب کنند که رشته زبان مادری را در دانشگاه‌ها انتخاب کنند.

سوئد به صورت رسمی پنج زبان محلی رسمی دارد که دولت تضمین کرده که برای زنده نگاه‌داشتن آنها و آموزش این زبان‌ها تلاش کند. این زبان‌ها، فنلاندی، ابری، رومی، سامی و شاخه‌ای از زبان فنلانی به نام مه‌ان‌کیلی هستند.