حزب چپ با دولت احتمالی آینده همکاری می‌کند

یوناس خوستد رهبر حزب چپ شب گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی از شک و تردیدهای خود برای همکاری با سوسیال‌دموکرات‌ها پس از انتخابات گفت. او پیش‌تر این شرط را گذاشته بود که برای همکاری احتمالی خواستار این است که حزب چپ در دولت آینده شرکت داشته باشد.

شب گذشته یوناس خوستد نخواست که این شرط را تکرار کند. او گفت که بدون پست وزارت هم می‌توان در تهیه و تصویب بودجه با سوسیال‌دموکرات‌ها همکاری کرد.

-او در پاسخ به سوال مجری تلویزیون گفت که هنوز شرایط آینده و تشکیل دولت پس از انتخابات روشن نیست. او تاکید کرد که توقف سودجویی در بخش رفاهی خط قرمز حزب چپ است.