نزدیکی بیشتر سوئد به سازمان نظامی ناتو

4:43 min

«افزایش فرصت‌ها برای همکاری»، عنوان نشست سران کشورهای عضو اتحادیه‌ی نظامی ناتوست که در دو روز آینده در وِیلز برگزارمی شود. در جریان این نشست، قراراست رابطه ی سوئد با ناتو و وضعیتی که ازاین پس در برابر این سازمان نظامی خواهدداشت، مشخص و اعلام شود.

به نوشته‌ی روزنامه ی سونسکا داگ بلادت، علاوه بر سوئد، رابطه‌ی کشورهای فنلاند، استرالیا، گرجستان و اردن نیز باسازمان ناتو اعلام خواهدشد.
منبعی در دفتر مرکزی سازمان ناتو به این روزنامه گفته‌است که وضعیت جدید، به معنای بازشدن درهای این سازمان به روی این کشورهاست. با این اقدام، همکاری میان ناتو و این کشورها در زمینه‌های اطلاعاتی و امنیتی، شرکت در برنامه‌ریزی برای انجام رزمایش‌ها و مشارکت در رزمایش نیروی عملیات سریع توسعه خواهدیافت. این منبع اما تاکیدکرده‌است که شرایط جدید، مرحله‌ای آزمایشی‌ست که درجریان آن میزان همکاری ناتو با هریک ازاین کشورها مشخص‌خواهدشد.
دراین مورد کارین اِنستروُم، وزیر دفاع  دیروقت شب گذشته در یادداشتی برای ت ت، خبرگزاری سوئد نوشت که همکاری میان سوئد و ناتو توسعه یافته و بهترخواهدشد و این موضوعی‌ست که سازمان آمادگی دفاعی نیز در گزارش خود آن را تاییدکرده است. او، شرکت در این اجلاس را فرصت مناسبی برای سوئد دانسته است تا بتواند امکانات توسعه‌ی مشارکت خود را با ناتو مورد بحث و مذاکره قراردهد. کارین اِنستروُم در هفته‌ی گذشته نیز هنگام اعلام این که همکاری سوئد با سازمان نظامی ناتو توسعه خواهدیافت، گفت که این همکاری، تمام زمینه‌ها از رزمایش‌ها تا بحران‌  و جنگ‌ را در بر خواهدگرفت.  
در نشست سران کشورهای عضو ناتو قراراست دو موضوع عمده مورد بحث قرارگیرد، وضعیت اوکراین و رو در رویی با روسیه و برخورد با گروه بنیادگرای خلافت اسلامی.
ناتو همچنین قصد دارد حضور خود را دراین گونه بحران‌ها افزایش دهد و به این منظور یک نیروی عملیات سریع با حدود چهارهزار سربازتشکیل خواهدداد که می‌تواند در کوتاه مدت در منطقه‌ای استقرار پیداکند. در گزارش مقدماتی ناتو آمده است که این نیرو دارای پایگاه  ثابتی نبوده و قابلیت تحرک و جا به جایی در کشورهای عضو را خواهدداشت. وجود  پایگاه ثابتی برای نیروهای ناتو به ویژه در نزدیکی روسیه، برخلاف پیمانی‌ست که این سازمان پیش ازاین با این کشور امضاء کرده است.
سوئد از سال ۱۹۹۴ همراه با فنلاند، رابطه‌ی نزدیک‌تری با ناتو ازطریق عضویت در ائتلاف مشارکت که ۲۲ کشور در آن عضویت دارند، پیداکرده‌است، اما اینک از نزدیکی و مشارکت بیشتر با ناتو حرف زده می‌شود. درمورد امکان عضویت سوئد در ناتو، Magnus Christiansson  از استادان مدرسه ی عالی اموردفاعی، به بخش زبان های خارجی رادیوسوئد می گوید که بحث عضویت سوئد در ناتو همواره با یک علامت سؤال همراه بوده است و این کشورهای عضو ناتو هستند که آن را قاطعانه اعلام کرده‌اند. او می گوید که این کشورها، با عضویت کشوری که می‌خواهد به این شکل به آن وارد شود یا وانمودکند که عضو آن است، موافقت نمی‌کنند و دراین مورد مرز مشخصی وجوددارد. 
نزدیکی سوئد به سازمان نظامی ناتو با انتقادها و اعتراض هایی نیز همراه شده است. در هفته‌ی گذشته با اعلام همکاری‌های بیشتر میان سوئد و ناتو، ازجمله حزب محیط زیست به آن اعتراض کرد. در بلوک سبز و سرخ، حزب سوسیال دموکرات، موافق همکاری نزدیک‌تر با ناتوست، اما حزب چپ نیز مانند حزب محیط زیست با آن مخالف است. رهبر حزب چپ، یوناس خوستد شب گذشته در گفتگوی تلویزین سوئد با رهبران احزاب، ضمن اظهار مخالفت خود با این همکاری، آن را زمینه ای برای عضویت سوئد در سازمان نظامی ناتو دانست.  
او هم‌چنین گفت که اگرجهان، سوئد را به عنوان عضوی از ناتو بشناسد، خطری برای صلح و امنیت اروپا خواهد بود و آن را نامناسب برای کشوری دانست که بی طرف بوده و می‌خواهد مستقل و دارای سیاستی خارجی درجهت صلح و خلع سلاح عمومی باشد.