استعفا پس از سخنان توهین‌آمیز به همجنس‌گرایان

سخنگوی حزب دموکرات مسیحی سوئد در بیورهولم، به دلیل سخنان توهین‌آمیز خود درباره‌ی همجنس‌گرایان مجبور به استعفاشد. براساس خبر روزنامه‌ی داگنزنی‌هتر از رسانه‌های محلی، این عضو حزب دموکرات مسیحی در بلاگ خود نوشته‌بود هم‌جنس‌گرایان لواط می‌کنند و نباید به آنها اجازه‌داد که با هم رابطه‌ی جنسی داشته‌باشند. 

پس از انتقادهای بسیاری که به این فرد صورت گرفت او عذرخواهی کرد و با استعفا از سمت خود، حزب را ترک کرد. بیورهولم در ۶۰کیلومتری غرب اومئو در شمال سوئد واقع شده‌است.