نشست ناتو با حضور وزرای امورخارجه و دفاع

وزیرامورخارجه، کارل بیلد و وزیر دفاع، کارین انستروم، در جلسه‌ی سران ناتو که امروز آغاز می‌شود، شرکت می‌کنند. در اطلاعیه‌ی مطبوعاتی وزارت امورخارجه آمده‌ که بیلد قراراست در جلسه‌ای مربوط به افغانستان شرکت می‌کند که در آن آموزش‌‌ها و مشاوره‌های آینده برای این کشور به‌بحث گذاشته‌می‌شود. انستروم نیز فردا در نشست مشارکتی حاضرمی‌شود که در آن از امکان گسترش همکاری‌های ناتو صحبت می‌شود. نشست سران ناتو در ولز برگزارمی شود. 

سوئد و ناتو قراراست یک تفاهم‌نامه را در جریان این نشست امضاکنند که به‌موجب آن نقش سوئد به عنوان کشور میزبان در ارتباط با تمرینات یا فعالیت‌های ناتو در سوئد روشن‌ شود.