هشدار پلیس به‌خاطر پلیس‌های تقلبی

پلیس به مردم هشدارداده‌است که مراقب کسانی که سعی دارند تا خود را به‌جای پلیس جابزنند باشند. براساس خبر تلویزیون سوئد در گوتلند غربی و شرق گوتلند پلیس شکایت‌های بسیاری را از افراد سالمند دریافت کرده‌است که آنها در معرض خطر کلاهبرداری از سوی پلیس‌های تقلبی قرارگرفته‌اند. 

پلیس در گزارش تلویزیون توصیه‌کرده‌است که اگر شهروندی به پلیس شک کرد از او کارت شناسایی بخواهد، متن کارت را چک کند که به سوئدی باشد و کنترل کند که نشان پلیس در یک کیف ویژه‌ی تاشو قرارداشته باشد.