اعلام رای‌های حزب ابتکار فمنیستی در شب انتخابات

اداره‌ی انتخابات تصمیم گرفته‌است که رای‌های حزب ابتکار فمنیستی (FI) در شب برگزاری انتخابات شمرده‌ و تعداد آن اعلام شود. علت انجام این کار این است که براساس نظرسنجی‌ها حزب ابتکار فمنیستی به همراه دیگر احزاب کوچک، بیش از سه و نیم درصد از آراء را به خود اختصاص می‌دهد. 

براساس خبرگزاری ت ت، به طور عادی، تعداد آراء انتخاباتی احزابی که در دولت هستند در نخستین روزهای بعد از انتخابات اعلام می‌شود و آراء بقیه‌ی احزاب به‌طورکلی و با هم ارائه می‌شوند. اما این‌بار قراراست تعداد رای‌های حزب ابتکار فمنیستی در شب برگزاری انتخابات داده‌شود.