شرایط سخت‌تر کاری برای دانش‌آموختگان خارجی

انجمن دانش‌آموختگان یوسک(Jusek) در یک گزارش اعلام‌کرده‌است که تفاوت میان دانش‌آموختگان متولد سوئد و دیگر تحصیل‌کرده‌هایی که در خارج از سوئد متولد شده‌اند در پیداکردن کار همچنان درحال افزایش‌است. براساس این گزارش دانش‌آموختگان خارجی درآمد کمتری دارند، بیش‌تر بیکار می‌شوند و به‌ندرت شغل‌هایی دارند که با مهارت‌ها و تحصیلات آنها هماهنگی دارد. 

براساس خبر خبرگزاری ت ت، بررسی‌های انجام‌شده نشان می دهد که در میان گروه‌های مختلف شغلی از جمله اقتصاددانان، وکیلان و پژوهشگران اموراجتماعی، میان گروه‌های دانش‌آموخته‌ی متولد سوئد یا متولد کشورهای دیگر، این تفاوت‌ها از سال ۲۰۰۱ بیشترشده‌است.