نیمی از شاغلان بیش از حدنیاز شغل خود تخصص دارند

اتحادیه‌های شغلی و کارفرمایان معتقدند که بسیاری از افراد شاغل، تخصص‌های بیش از حد نیاز شغل‌ خود دارند. این موضوع باعث می‌شود افرادی با تحصیلات و تخصص‌های کمتر، در ازدحام بازار کار گم‌شوند. سازمان مرکزی اتحادیه‌های کارگری (LO) در یک گزارش جدید به کمبود مشاغل خاص اشاره می‌کند که شغلی مناسب برای افرادی با تخصص‌های خاص هستند. 

بنابر گزارش سازمان مرکزی اتحادیه‌های کارگری (LO)، کمبود در شغل‌هایی که به تخصص خاصی نیاز ندارند و سطح درآمد پایینی دارند، وجودندارد. این سازمان اعلام کرده‌است که بیش از نیمی از کسانی که کار می‌کنند سطح تحصیلاتی بالاتر از شغل مورد نیاز خود دارند.