سرنوشت مهاجرت نیروی کار به سوئد در هاله‌ای از ابهام قراردارد

5:04 min

مهاجرت نیروی کار، یکی از مسائل عمده درسوئد است که به ویژه درچندسال اخیر موردبحث‌های فراوانی نیز قرارگرفته است. حدود ۶ سال پیش با توافق دولت ائتلاف بورژوایی و حزب محیط زیست اصلاحاتی در مقررات مهاجرت نیروی کار انجام شد و درپی آن یک صد هزارنفر غیر اروپایی، مجوز کار در سوئد به دست آوردند.

با این تسهیلات و مقررات جدید، احزاب سوسیال دموکرات و چپ مخالف هستند، اما حزب محیط زیست اعلام کرده است که دراین زمینه با آنها موافقت نخواهدکرد. به گفته‌ی ماریا فِرم، سخنگوی سیاست مهاجرتی حزب محیط زیست، آنها همواره برای یک سیاست بازتر و انسانی‌تر و تقویت حقوق نیروی کار مهاجر تلاش خواهندکرد. او می‌گوید که هرگز برای سخت تر کردن مقررات آمدن انسان ها به سوئد، همکاری نخواهندکرد. 
اصلاحات دولت و حزب محیط زیست در دسامبر ۲۰۰۸ آغازشد و وضعیتی را ایجادکرد که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD آن را بازترین نظام مهاجرت نیروی کار در جهان دانست.
پیش ازاین، اداره کاریابی با همکاری اتحادیه‌های صنفی و کارفرماها، وظیفه‌ی بررسی نیاز به نیروی کار خارج از اروپا و تایید درخواست‌های کار را بررسی می‌کردند. با اجرای اصلاحات، این وظیفه به خود کارفرماها سپرده شد و نتیجه این شد که هرسال بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مجوز کار صادرشود. اینک دولت هشدارداده‌است که نظام مهاجرت نیروی کار مورد تهدید قرارگرفته است. منظور آنها مخالفت سوسیال دموکرات‌ها با این مقررات است. اریک اولن‌هاگ، وزیر امور همپیوستگی می‌گوید که درصورت پیروزی سوسیال دموکرات‌ها، شرایط مهاجرت نیروی کار به سوئد دشوارترخواهدشد. مخالفت بامقررات مهاجرت نیروی کار هم ازسوی احزاب چپ و هم ازسوی اتحادیه‌های صنفی ابراز شده ‌است. آنها معتقدند که اصلاح این مقررات، باعث تقلب‌های گسترده‌ای شده‌است. بسیاری از کشورهای فقیر با مجوز کار به سوئدآمده اند، اما دراینجا مجبورشده‌اند با دست‌مزدی بسیار ناچیز به کار بپردازند. بارهااتفاق افتاده که این مجوزها به بهایی سنگین حتا تا صدهزارکرون خرید و فروش شده است. سخنگوی سیاست مهاجرتی حزب چپ کریستیناهوی لارسِن می‌گوید که خودش کسانی را ملاقات کرده‌است که ۱۲ ساعت در روز کارمی‌کنند، سه هزارکرون درماه حقوق می‌گیرند و مجبورند نزد کارفرمای خود زندگی کنند که کار درستی نیست.  
با کشف موارد مختلف تقلب و سوء‌استفاده از مهاجرت نیروی کار، دولت و حزب محیط زیست، به چاره‌جویی‌هایی دست زدند، ازجمله به اداره کل امور مهاجرت ماموریت دادند تا کنترل بیشتری بر اقدامات کارفرماها انجام دهد. اما این  به نظر حزب سوسیال دموکرات کافی نیست و نمی‌تواند از سوء‌استفاده‌های غیرانسانی از این مهاجران، جلوگیری کند. سخنگوی سیاست مهاجرتی این حزب، Fredrik Lundh Sammeli  می‌گوید که همه می‌توانند برای کار به سوئد بیایند، اما باید بدانند که اینجا مقررات سخت وجود دارد  و در بازار کارش نیز قرارد جمعی حاکم است. 
مسئله‌ی اصلی دراین زمینه برای حزب چپ، بستن قراردادهای حقوقی با نیروهای کار مهاجراست به شرطی که پس از ورود آنها، این قرارداد تغییرنکند.
حزبی که با طرح قدیمی موافق است، حزب دموکرات‌های سوئد است که می‌خواهد حق بررسی و تصمیم‌گیری به عهده‌ی یک اداره‌ی مشخص باشد. درضمن این حزب می‌خواهد که مهاجرت نیروی کار از کشورهای خارج از اروپا تنها به شرط وجود کمبود در بازارکار سوئد انجام شود.
اما مقررات کنونی، درصورت پیروزی احزاب ائتلاف بورژوایی ادامه خواهدیافت. امری که به نظر توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت برای سوئد فوایدی خواهدداشت چون که کشور درحال حاضر در زمینه هایی مانند مهندسی، کارِدستی، رانندگی کامیون و آشپزی با کمبود زیادی روبروست.
باتوجه به اختلاف نظر میان احزاب سوسیال دموکرات و محیط زیست درمورد مقررات مهاجرت نیروی کار، مشخص نیست که درصورت پیروزی احزاب سبز و سرخ، سرنوشت این مقررات چه خواهدشد.    

mohamed.aghili@sr.se