ابتکار فمینستی، بیشتر درشبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود

3:30 min

با افزایش پشتیبانی از حزب ابتکار فمینستی Fi، نام این حزب بار دیگر در رسانه ها مطرح شده است. با وجود این که این حزب در مناظره های رادیوئی و تلویزیونی رهبران احزاب پارلمانی شرکت ندارد، اما تا حدی توانسته است به ویژه درشبکه های اجتماعی، سیاست ها و برنامه های خود را معرفی کند.

 در آخرین نظر سنجی که از سوی مؤسسه ی Ipsos به سفارش روزنامه ی داگنس نی هتر صورت گرفته، حزب ابتکار فمینستی توانسته است از پشتیبانی چهاردرصد از مردم که حدنصاب  برای ورود به پارلمان است برخوردارشود. این درحالی ست که دراین اواخر نام این حزب کمتر در رسانه ها مطرح شده بود. یک بررسی که درمورد مطرح  شدن نام احزاب در مطالب روزنامه ها انجام شده، نشان می دهد که در ماه مه از حزب فی، ابتکارفمینستی دربسیاری از مواقع، بیشتر از برخی از احزاب پارلمانی نام برده شده بود. این درحالی ست که درماه اوت، این میزان تنها به یک سوم رسانه ها رسید.
بنگت یوهانسون  پژوهشگر رسانه ای در یوتبوری به بخش زبان های خارجی رادیو سوئد می گوید که فعالیت های این حزب برای انتخابات عمومی سوئد به اندازه ی انتخابات پارلمانی اروپا چشمگیر نبوده است. او از جمله دلائل پیروزی این حزب در پارلمان اروپا را جدید بودن کامل این حزب و برخورداری از پشتیبانی بالای شهروندان می داند که باعث مطرح شدن بیشتر آن در رسانه ها شد. گودرون شیمَن، سخنگوی حزب ابتکار فمینستی بعد از ورود نامزد این حزب به پارلمان اروپا عنوان کرد که ورود آنها به پارلمان سوئد هم می تواند به سادگی صورت گیرد. او گفت ما از کسانی که از ما پشتیبانی می کنند درخواست خواهیم کرد تا بقیه را نیز متقاعد کنند که به ما رای بدهند. در این صورت ما هم وارد پارلمان خواهیم شد.
بنگت یوهانسون ضمن اهمیت دادن به نقش رسانه های سنتی مانند رادیو و تلویزیون در پشتیبانی مردم از احزاب، معتقداست که وصل کردن شبکه های اجتماعی به رسانه های سنتی می تواند موفقیت بیشتر چنین احزابی را باعث شود. او می گوید تصویری که در شبکه های اجتماعی ایجاد می شود در رسانه های سنتی تایید می شود و سپس گسترش می یابد. به گفته ی او تنها درشبکه های اجتماعی باقی ماندن، هنوز کمی دشوار به نظر می رسد.  
zinat.hashemi@sr.se