شبکه زنان بیست ساله شد

13 min

یکی از قدیمی ترین مراکز ایرانی در سوئد که برای کمک به زنان و دختران آزاردیده و موردخشونت قرارگرفته تشکیل شده، شبکه ی زنان با مسئولیت از جمله لیلا قرائی است که فردا بیست و هشتم اکتبر بیست سالگی خود را جشن می گیرد. این شبکه کارخود را با تهیه و پخش یک برنامه ی رادیویی به نام صدای زنان آغازکرد.

شبکه زنان به گفته ی مسئولان آن باهدف و وظیفه ی کمک به زنانی که با قوانین سوئد آشنایی ندارند و به همین دلیل نیز مورد انواع سوء استفاده ها قرارمی گیرند و همچنین دختران و پسران جوانی که با انواع  تهدید، خشونت و آزار روبرو می شوند، فعالیت می کند. دراین شبکه که کارخود را با تعدادی انگشت شمار آغازکرد، اینک بیست نفر به صورت استخدامی و چهل نفر نیز داوطلبانه به کار مشغولند.
در شبکه زنان ازحدود ده سال پیش، بخش دیگری به عنوان جوانان با مسئولیت اعظم قرائی نیز شروع به فعالیت کرد که به مسائل و نیازهای دختران و پسران جوانی که به ویژه با خانواده های خود مشکل دارند، می پردازد. این شبکه که بودجه ی آن ازجمله با کمک های مالی کمون استکهلم و اداره خدمات اجتماعی تامین می شود، خانه های امنی دراختیار دارد که زنان و جوانانی را که نیاز دارند در آنجا اسکان می دهد. بیشترین زنان و جوانانی که به این شبکه مراجعه می کنند به گفته ی مسئولان آن از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند.
یکی از اقدامات این شبکه درجهت بهبود شرایط مراقبت و نگه داری از چنین زنان و جوانانی به گفته الیزابت وامکِن، از مشاوران سوئدی شبکه، نامه نگاری با نهادها و مقامات مختلف و تاثیرگذاری برآنهاست. به نظر الیزابت وامکِن، اگرجامعه کار اطلاع رسانی خود را به درستی انجام دهد، نیازی به وجود سازمان هایی مانند شبکه زنان نخواهدبود. او عدم اطلاع رسانی درست به مهاجران را درمورد جامعه ازجمله مشکلات جوانان و زنان مهاجر می داند. به نظر او دراین زمینه رادیوی صدای زنان، نقش مهمی دارد. به زودی گفتگوی بلندتر با لیلا قرائی مسئول این شبکه هم  در سایت پژواک قرار داده خواهد شد.

زینت هاشمی

zinat.hashemi@sr.se