شرایط سخت برای جوانان در بازداشت‌گاه‌ها

3:00 min

در سال جاری بیش از ۵۰۰ جوان زیر ۲۱ سال در سوئد بازداشت شده اند که تنها از حق تماس های بسیار محدود با دیگران برخوردار بوده اند. سوئد به دلیل ایجاد شرایط سخت در سلول های انفرادی در بازداشت گاه ها و زندان ها، همواره به ویژه ازسوی کمیته ی منع شکنجه ی سازمان ملل، مورد انتقاد قرارگرفته است. درپی این انتقادها، اداره ی مراقبت از زندان‌ها Kriminalvården  پروژه ای را برای بهبود شرایط دوران بازداشت جوانان آغاز کرده است.

سوئد به دلیل ایجاد شرایط سخت در سلول های انفرادی، همواره مورد انتقاد قرارگرفته است. به دلیل این انتقادها، اداره ی مراقبت از زندان‌ها Kriminalvården  پروژه ای را برای بهبود شرایط دوران بازداشت جوانان آغاز کرده است.
بازداشت‌های انفرادی بدون حق تماس با دیگران به گفته‌ی مسئول این پروژه  Åsa Wallengren  نوعی شکنجه است که باید متوقف شود. او امیدواراست که با اجرای این پروژه، دست یابی به دو هدف امکان پذیرشود. یکی از جنبه‌ی انسانی تا شرایط شکنجه‌شدن برای جوانان بازداشتی وجودنداشته باشد و دیگر این که آنها بتوانند در دوره‌ی بازداشت خود، درس بخوانند، به تمرین یوگا بپردازند، در گفتگوهای روان‌درمانی شرکت کنند و اطلاعاتی درمورد آینده به دست بیاورند.
جوانان بازداشتی برای نمونه در بازداشتگاه Kronoberg در استکهلم، در سلول‌های انفرادی نگه‌داشته‌می شوند و می‌توانند با روشن‌کردن لامپی که بیرون سلولشان نصب شده، تنها برای رفتن به دست شویی و یا تماس با کارکنان اداره مراقبت از زندان‌ها اجازه‌ی خارج شدن از سلول را به دست آورند.
تا پایان ماه اوت امسال ۵۰۰ جوان زیر ۲۱ سال به حکم دادگاه و بیشتر به این دلیل که به نظر دادستانی، آزادبودن آنها می‌تواند بر تحقیقات پلیس تاثیربگذارد، بازداشت شدند. آنها ازحق محدودی برای تماس با دیگران برخورداربودند و بیشترین ساعات شبانه‌روز را در سلول‌های انفرادی گذرانند. مدت زمان بازداشت ۱۲۰ نفر از آنها در سال گذشته بیش از دوماه بود.
این شرایط به دلیل انتقاد شدید کمیته‌ی منع شکنجه ی سازمان ملل، قراراست تغییرکند و این جوانان بتوانند از حق حداقل دوساعت تماس در روز برخوردارشوند. این تماس‌ها البته تنها با کارکنان اداره مراقبت از زندان‌ها، مربی یوگا، روان شناس و یا افرادی از سازمان های امداد خواهدبود. درپاسخ به این پرسش که آیا چنین تماس محدودی کافی ست،  مسئول پروژه Åsa Wallengren می‌گوید که کافی ست وضعیت این جوانان شبیه به شکنجه نباشد و این خود باتوجه به آنچه که در سراسر کشور اجرامی‌شود، گامی به پیش است.  

محمد عقیلی
mohamed.aghili@sr.se