جزییات بیشتری از تزریق دارو به پناهجویان هنگام اخراج

4:24 min

برطبق قانون، اخراج اجباری پناهجویان از خاک سوئد، باید با درنظرگرفتن تمام شرایط انسانی و اخلاقی انجام شود. اما رادیو سوئد افشا می‌کند که پناهجویانی که در برابر اخراج مقاومت می‌کنند، باخشونت روبرو می‌شوند و دربرخی موارد نیز داروی آرام‌بخش حاوی مواد مخدر به آنها تزریق می‌شود. 

یک شب سردپاییزی در فرودگاه آرلاندا و در قسمت بازرسی بدنی، چندین پناهجوی منفی گرفته با همراهی پلیس مرزی و پرسنل بخش حمل و نقل سازمان زندان‌ها قرار است از سوئد اخراج و به کشور خود بازگردند. برای این کار، هواپیمایی اختصاصی اجاره و چارتر شده تا شلوغی و زدوخورد احتمالی میان پناهجویان و نیروهای همراه مزاحم مسافران دیگر نشود. پلیس مرزی و پرسنل بخش حمل و نقل سازمان زندان‌ها  پناهجویانی را که حاضر نشوندبا پای خود و با آرامی تن به این اخراج بدهند، کتف بسته و به‌زور سوار هواپیما می‌کنند و اگر درگیری راه‌بیاندازند، داروی آرام‌بخش حاوی ماده مخدر به آنها تزریق می‌کنند تا آرام بگیرند و تا رسیدن به مقصد بخوابند. اما آیا این کار قانونی‌ست؟

آندرش آلکساندرشون حقوق‌دان در سازمان بازرسی وزارت بهداشت و درمان می‌گوید که هرگونه درمان و دادن دارو بدون اجازه و مخفیانه غیرقانونی‌ست، تمام خدمات پزشکی و درمانی باید با احترام به فرد انجام شود و تنها دادگاه می‌تواند رای دهد که به کسی به اجبار دارو داده شود.

رادیو سوئد و برنامه‌ی کالیبر تمام گزارشات درمانی مربوط به اخراج اجباری پناهجویان در سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ را درخواست و ٣٣ گزارش را از بخش حمل و نقل سازمان زندان‌ها دریافت کرده است. در این گزارش‌ها، در هفت مورد ثبت شده که به پناهجویانی که درگیرشده بودند یا باخشونت مانع اجرای حکم اخراج شده‌بودند، داروی آرام‌بخش تزریق شده است. این دارو در تمام گزارشات، استه‌سولید نام برده شده که یک داروی حاوی ماده‌مخدر از نوع بنزودیازپین است. قرص دیازپام یکی از انواع این داروهاست. تمام این موارد به‌زور انجام شده بدون اینکه خود فرد پناهجو موافقتی با این کار داشته باشد. لارش هوکان نیلسون مشاور پزشکی سازمان زندان‌ها اعتراف می‌کند که این کار غیرقانونی‌ست.

او در جواب این سوال که قدم بعدی پس از افشای این موارد چیست، می‌گوید:

-باید وکلای ما به این موارد نگاهی بیاندازند تا تصمیم‌گیری کنیم.

مسئولان هرکدام تقصیر و مسئولیت را برگردن دیگری می‌اندازند. در اغلب اخراج‌ها یک پزشک و پرستار همراه است. پزشکی که در این گزارش‌ها از او نام‌برده شده می‌گوید که سازمان زندان‌ها اجازه دادن دارو به افراد را داده بود درحالی‌که سازمان زندان‌ها و پلیس‌ها می‌گویند که این پزشک تصمیم‌گیرنده بوده است. هانس لاگرلوف از بخش حمل‌ونقل سازمان زندان‌ها اعتراف می‌کند که نظارتی درست در این زمینه وجود نداشته است.

او اضافه می‌کند که این گزارش‌ها لکه‌ای بزرگ بر سیستم اخراج پناجویان است و باید بهتر از این عمل می‌شد.

پس از افشاگری رادیو سوئد در باره‌ی داروخوراندن به پناهجویان اخراجی، سازمان‌زندان‌ها که مسئول امورحمل‌ونقل است، از خود به پلیس شکایت کرده و به رادیو سوئد می‌گوید که ٢٢ مورد را برای بررسی به دادستانی فرستاده است. این یعنی که این سازمان، تمامی گزارشات پزشکی را به رادیو سوئد تحویل نداده بوده و موارد تخلف بسیار بیشتر از آن بوده که ما افشا کردیم.  

کاووس اختری
kavoos.akhtari@sr.se