شمار کودکان پناهجوی تنها رو به افزایش است Foto: Drago Prvulovic och Fredrik Sandberg

کودکان پناهجوی تنها بیشتر از اریتره و افغانستان به سوئد می آیند

شمار کودکان پناهجوی تنها افزایش یافته است
3:27 min

افزایش شمار کودکان پناهجوی تنها باعث شده است تا اداره کل امورمهاجرت، روش جدیدی را برای اسکان این کودکان در کمون‌های مختلف کشوربه اجرا
درآورد. این روش جدید که تقسیم کودکان پناهجوی تنها را به نوبت انجام می‌دهد و هر کمون موظف می شود که به ترتیب بزرگی کمون، یک کودک پناهجو را بپذیرد، قراراست از چند هفته‌ی دیگر و درماه نوامبر آغازشود.

روش کنونی که از آغازسال جدید به اجرا درآمده، به این کودکان اجازه می دهد که درصورت داشتن خویشاوند یا آشنایی در یک کمون در آن محل سکونت کند و یا محل سکونت او با توافق میان اداره مهاجرت و کمون‌ها تعیین می شد. به گفته ی Richard Svanegård در اداره‌ی کل امورمهاجرت،  کمون‌ها سهم تعیین شده‌ برای خود را در پذیرش پناهجویان رعایت کرده و به همان میزان پناهجو پذیرفته‌اند.
تقسیم پناهجویان تاکنون برپایه‌ی مسائل مختلفی ازجمله جمعیت هر کمون و شمارپناهجویانی که درآن کمون پذیرفته شده‌اند، تعیین می شد، اما با اجرای روش جدید، این وضعیت تغییرخواهدکرد. برپایه‌ی روش جدید، نخستین کودک پناهجوی تنها که واردسوئد می‌شود، مستقیما به بزرگ‌ترین کمون یعنی استکهلم تحویل داده خواهدشد و پس از آن به ترتیب، هرکودک تازه‌وارد به کمون بعدی تحویل می‌شود تا کوچک‌ترین کمون که Bjurholm است و پس از آن، انتقال کودکان به کمون‌ها به همین ترتیب ازسرگرفته خواهدشد.
درسال جاری شمار کودکان پناهجوی تنها به شدت افزایش یافته‌است. بیشتر آنها ازافغانستان و اریتره به سوئد می‌آیند. پناهجویان تازه‌وارد از ماه نوامبر براساس
نظام جدید تقسیم پناهجویان میان کمون‌های مختلف تقسیم خواهندشد. به گفته‌ی ریکاردسِوانِه‌گُرد، در نظام جدید کودکان پناهجو از آغاز خواهند دانست که کدام کمون مسئولیت نگهداری از آنها را به عهده خواهدداشت. او می‌گوید که بیشتر کمون‌ها با نظام جدید برخورد مناسبی کرده‌اند و تنها چند کمون اعلام نارضایی کرده‌اند. به گفته‌ی او اداره مهاجرت، پیش از اجرای سیستم جدید، اطلاعاتی را درمورد وضعیتکنونی و چگونگی اجرای سیستم جدید برای تمام کمون‌ها خواهدفرستاد. یکی ازکمون‌هایی که با پذیرش بیشتر کودکان پناهجوی تنها مخالف است، کمون  Katrineholm است. رئیس شورای رهبری این کمون، Göran Dahlström  که خود از حزب سوسیال دموکرات است می‌گوید که باتوجه به آمادگی کنونی و درصورت نبودن محل‌هایی برای سکونت و پذیرش این کودکان، به آن پاسخ منفی خواهندداد. او می‌گوید که چنین نظری در بسیاری از کمون‌های دیگر نیز وجوددارد که نمی‌توانند این وظیفه را به انجام برسانند.  
درسال جاری، تا پایان ماه سپتامبر ۵۰۰۰ کودک پناهجوی تنها از سوئد درخواست پناهندگی کرده‌اند که درمقایسه با سال گذشته دوبرابرشده‌است. اداره کل امورمهاجرت در ماه ژوئیه تخمین زد که درسال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ سالانه  ۶۵۰۰ کودک تنها به سوئد خواهندآمد. افزایش این پناهجویان باعث شده است تا اداره مهاجرت ۳۲۰۰ محل جدید را برای اقامت پناهجویان در سال ۲۰۱۵ جستجوکند. براساس آمارمنتشرشده ازسوی اداره کل امورمهاجرت، کشورها و شمارکودکان پناهجوی تنهایی که درسال جاری از آنجا به سوئد آمده‌اند به این ترتیب است:  اریتره ۱۲۷۴،  افغانستان ۹۷۶، سومالی ۸۰۰، سوریه ۸۶،
  مراکش ۲۸۴،  الجزایر۹۲، آلبانی ۶۴،  اتیوپی ۵۷، عراق ۵۱ و کودکان بی سرزمین نیز ۲۷۱ نفر.

محمد عقیلی
mohamed.aghili@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".