گرامی داشت ریحانه جباری در استکهلم

جنبش اعتراض و مخالفت با اعدام در جهان هر روز گسترده‌تر می‌شود. سازمان‌ها و تشکل‌های ایرانی نیز دراین زمینه فعال هستند که ازجمله‌ی آنها می‌توان از کمیته‌ی بین‌المللی علیه اعدام نام برد. این کمیته در سوئد نیز به ویژه درهفته‌های اخیرفعالیت گسترده‌ای را با ازجمله گردهم‌آیی دربرابر وزارت امورخارجه و درخواست انجام اقدامی ازسوی این وزارت‌خانه برای متوقف کردن اعدام ریحانه جباری، انجام داد. این کمیته، روزجمعه نیزجلسه‌ای را به عنوان گرامی‌داشت ریحانه جباری که بامداد روزشنبه ۲۵ اکتبر در ایران اعدام شد، درساعت ۱۸ در محل مِدبوُریارپلاتسِن در استکهلم برگزارمی‌کند. دراین جلسه مهوش علاسوندی و بیژن فتحی، پدر و مادر دو جوانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند و مینا احدی، دبیرکمیته‌ بین‌المللی علیه اعدام سخن‌رانی خواهندکرد و فیلمی نیز درباره دو برادر جوان اعدام‌شده در ایران نمایش داده خواهدشد.