افزایش فروش اتومبیل و کامیون

در ماه اکتبر بیش از ۲۸ هزار اتومبیل تازه در سوئد ثبت شده‌اند که افزایشی ۱۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در طول سال تا کنون فروش اتومبیل‌های شخصی ۱۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. آمار فروش ماشین‌های سنگین نیز در ماه اکتبر با ۱۴ درصد افزایش به ۴۰۰۰ کامیون رسید.