مارگوت والستروم از سیاست روسیه ابراز نگرانی کرد

وزیر خارجه سوئد، مارگوت والستروم برای نخستین بار، در باره‌ی حضور نظامی روسیه در دریای بالتیک و نزدیکی مرزهای سوئد، ابراز نظر کرد. او به تلویزیون سوئد گفت که آنچه موجب نگرانی‌ست این است که سیاست روسیه امروزی روشن نیست و مانند دوران جنگ سرد نمی‌توان به سیاست‌مداران این کشور اعتماد کرد.