بارداری از طریق تلقیح برای زنان تنها در سوئد

بزودی، در سوئد، از طریق تلقیح امکان بارورسازی زنانی که تنها زندگی می‌کنند اما خواهان داشتن فرزند هستند، امکان‌پذیر خواهد شد.

  در حال حاضر این کار برخلاف دیگر کشورهای اسکاندیناوی،در سوئد از نظر قانونی ممکن نیست و این گروه از زنان باید برای انجام آن به کشورهای دیگر بروند. دولت سوئد در این زمینه می‌خواهد با تغییر قانون بارور سازی زنان تنها را ممکن سازد. به دلیل امکان‌پذیرشدن بارور سازی "مصنوعی" زنان تنها در سوئد، این خواسته نیز از سوی نهادهای گوناگون مطرح شده که پیش از انجام عمل بارورسازی زنان تنها، باید تحقیق و کنترل بیشتری در مورد آنان در مقایسه با زنانی که همسر یا همزی دارند،به عمل آید. بنا بر این خواسته‌ها تحقیق و کنترل بیشتر ، علاوه بر معاینه و کنترل پزشکی باید وضعیت زندگی و مناسب بودن آن را برای کودکی که متولد خواهد شد، در بر گیرد. بیشتر از همه، اتحادیه‌ی کمون‌ها و شوراهای استانی سوئد و نیز اداره‌ی کل امور اجتماعی این کشور خواستار تحقیق و کنترل بیشتر در این زمینه هستند. شمار افرادی که خواستار تغییر جنسیت خود هستند افزایش یافته است در سوئد مراجعه به کلینیک‌های "تغییرجنسیت" یا به اصطلاح کلینیک‌های هویت جنسی ، افزایش نشان می‌دهد. به گزارش تلویزیون ملی سوئد، در سال گذشته ٦٠٠ نفر به این کلینیک‌ها مراجعه کردند. بازتر شدن جامعه در زمینه‌ی امور جنسی و نیز تغییر قانونی که تغییر جنسیت را مشروط به سترون سازی همزمان می‌کرد، از عوامل افزایش تقاضا برای تغییر جنسیت عنوان می‌شود. این قانون در سال ٢٠١٣ تغییر یافت.