پلیس رسیدگی به جرایم جنگی را در اولویت قرار نمی‌دهد

دادستانی سوئد در یک گزارش اعلام کرده است که افرادی که متهم به جرایم جنگی هستند، بدلیل نبود امکانات کافی در اداره‌ی پلیس برای رسیدگی به این پرونده‌ها، آزادانه در سوئد زندگی می‌کنند. در بخش بین‌الملل دادستانی، شش دادستان و هشت پلیس آموزش دیده، مئول رسیدگی به جنایات جنگی هستند.

تورا هولست سردادستان کشور می‌گوید که تعداد دادستان‌ها برای اینگونه جرایم کافی هستند اما هشت پلیس، برای چنین وظیفه‌ی سنگینی بسیار کم است. او می‌گوید که هم‌اکنون ۳۰ پرونده که ازجمله در باره‌ی رسیدگی به جنایات جنگی در سوریه هستند، بدلیل نبود پلیس بلاتکلیف مانده‌اند.