اخراج پناهجویان افغان همچنان ادامه دارد

6:25 min

در هفته‌های اخیر روند اخراج پناهجویان افغان شتاب بیشتری گرفته‌است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سید حسین عالمی بلخی در مصاحبه‌ای با بخش فارسی رادیو سوئد گفت که براساس یک توافق‌نامه با برخی کشورهای اروپایی از جمله نروژ و سوئد، اخراج پناهجویان افغان باید متوقف شود.

در واکنش به گفته‌های وزیر مهاجرین افغانستان، مورگان یوهانسون وزیر دادگستری و امور مهاجرت سوئد در گفتگویی با رادیو سوئد گفت که برطبق تمام قوانین بین‌المللی، همه‌ی کشورها مسؤول شهروندان خود هستند. وی گفت: دولت افغانستان مسؤول شهروندان افغانستان است. اگر مردم این کشور به کشورهای دیگر می‌روند در هنگام بازگشت دولت باید آنها را بپذیرد. اگر دولت افغانستان می‌خواهد می‌توان درباره‌ی یک توافق‌نامه‌ی جدید صحبت کرد اما درحال حاضر این دولت نمی‌تواند از مسؤولیت پذیرش شهروندان خود سرباز زند و این وظیفه را بردوش دیگر کشورها بیاندازد.

وزیر مهاجرین افغانستان در مصاحبه‌ی خود با ما گفت که آنها در یک درخواست رسمی از چند کشور اروپایی و نیز کشورهای همسایه‌ی افغانستان خواسته اند تا انجام یک توافق‌نامه‌ی جدید، اخراج پناهجویان افغان را متوقف کنند.

اما مورگان یوهانسون وزیر امور مهاجرت سوئد به رادیو سوئد گفت که هنوز چنین نامه‌ای به دست دولت سوئد و نیز سفارت سوئد در کابل نرسیده‌است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین افغانستان یکی از دلایل توقف اخراج پناهجویان را ناامنی در برخی شهرهای افغانستان برشمرد.

یوهانسون وزیر مهاجرت سوئد صحبت‌های وزیر مهاجرین افغانستان را نپذیرفت و گفت که براساس گزارش‌های اداره‌ی مهاجرت سوئد، وضعیت افغانستان تغییری نکرده‌است. یوهانسون در ادامه گفت که دولت سوئد آماده‌است تا برای بهترکردن شرایط افغانستان به این کشور و به کسانی که به این کشور بازگردانده می‌شوند، کمک کند.

درحالی‌که اظهارنظرهای رسمی سیاستمداران سوئد و افغانستان در جریان است، یک خانواده‌ی دیگر افغان قرار است از سوئد اخراج شوند. پدر این خانواده، اسدالله صامت، ٦٥ساله و فعال سیالسی‌ست که به‌همراه دختر خود، سحر که خود فعال حقوق زنان و ژورنالیست در سوئد است، در سال ٢٠١٠ به سوئد آمد. اکنون این خانواده در بازداشتگاه اداره‌ی مهاجرت در یوته‌بوری به‌سر می‌برند. با اسدالله صامت گفتگویی داشتم. از او خواستم ماجرای دستگیرشدنشان را با ما درمیان بگذارد.