اخراج با وجود خطر محکومیت به زنا و سنگسار

8:20 min

ازجمله پناهجویان ایرانی که قرار است به ایران اخراج شوند می توان از فرخنده، همزی او مهدی و فرزند حدود دو ساله ی آنها نام برد. فرخنده در گفتگوئی با پژواک می گوید که او درایران به دنبال آزار و اذیت شوهرش، با مهدی آشنا می شود و چون همسرش ازاین رابطه با خبر می شود در سال ۲۰۱۱ با کمک قاچاقچی از ایران خارج و به سوئد می آید.

رابطه ی فرخنده و مهدی حتی در نشریه ی محل زندگیشان، اصفهان نیز منتشر می شود و جرم هائی نیز برای او تعیین می شود. فرخنده این مدارک را به اداه ی مهاجرت نیز ارائه می دهد، اما اداره ی مهاجرت حرف او را قبول نمی کند. فرخنده در این گفتگو عنوان می کند موضوعی که پرونده ی او و مهدی را در صورت بازگشت بازهم پیچیده تر کرده، بچه دارشدن آنها درحدود نزدیک به دو سال پیش است. فرخنده علاوه براین کودک، باز هم باردار است وآنها منتظر دومین فرزند خود هستند. فرخنده به دلیل تهدید جانی از سوی پدرش نیز مدتی ست که در زندگی مخفی به سر می برد. در گفتگوئی که با وکیل فرخنده و مهدی داشتم او عنوان کرد که متعجب است که چرا اداره و دادگاه مهاجرت با اقامت این دو و فرزندشان مخالفت کرده درحالی که همه می دانند که درصورت بازگشت فرخنده، مجازات زنا او را تهدید می کند. او می گوید حتی برای فرزندشان که در سوئد به دنیا آمده نیز درخواست اقامت جداگانه کرده است، اما با آن نیز مخالفت شده است. ماریا رشیدی از انجمن حق زنان نیز که این پرونده را از حدود سه سال پیش دنبال کرده و برای توقف حکم اخراج فرخنده، مهدی و فرزندشان فعالیت می کند، حکم صادر شده از سوی اداره ی مهاجرت را غیرمنتظره خوانده و می گوید که این انجمن تلاش خواهد کرد تا با فشار بر اداره ی مهاجرت و آگاه کردن اذهان عمومی، از اخراج آنها که در صورت بازگشت به ایران با خطرهای جدی روبرو خواهند شد، جلوگیری به عمل آورد.

زسنت هاشمی
zinat.Hashemi@sr.se