گردهمایی هزاران نفر در حمایت از پناهجویان

4:16 min

 در یک روز بارانی و در مرکز شهر استکهلم هزاران نفر جمع شده اند تا به پناهجویانی که به اروپا روی آورده اند، خوش آمد بگویند. یکی از سخنرانان نخست وزیر سوئد آقای استفان لوون بود که از وظیفه دولتها در برابر پناهجویان گفت و اعلام کرد که سوئد اماده است که به وظیفه اش عمل کند.

در میان هزاران چتر رنگارنگ که تمام میدان مدبوریارپلاتسن را پوشانده است، هر ازچندی صدای فارسی زبانان هم به گوش می رسد. در میان شرکت کنندگان با آقای جمشید اطیابی آشنا می شوم که به همراه دوستانش در این مراسم حضور دارد. او اعتقاد دارد که هیچگاه هیچ مشکلی به طور فردی حل نشده است و حضور او و دیگران در این گردهمایی ها می تواند موثر باشد.

کمی آنطرف تر چندین زن و مرد ایرانی را می بینم که شعارهایی در حمایت از حقوق پناهجویان در دست دارند. از سارا نخعی که یکی از این پلاکاردها را در دست دارد می پرسم که چرا به این تظاهرات آمده است. او اعتقاد دارد که برای انسانیت شرم آور است که بی تفاوت از کنار این فاجعه عبور کند:

- هر کسی که خودش فرزند داشته باشد نمی تواند بدون تفاوت از کنار این تصاویر بگذرد.

با وجود باران بی وقفه کماکان بر تعداد جمعیت حاضر در میدان افزوده می شود. منابع خبری به حضور بیش از پانزده هزار نفر اشاره می کنند.

تصاویری که در روزهای گذشته فضای مجازی را پر کرده بود و اخباری که این روزها از نقاط مختلف اروپا به گوش می رسد، باعث شده که موجی از همدردی شهرهای مختلف اروپا را فرا بگیرد. هفته گذشته سازمانهای خیریه میلیون ها کرون برای یاری رساندن به پناهجویان جمع آوری کردند. این روزها هم بسیاری برای همدردی با پناهجویان و اعلام خوش آمد گویی به انها در نقاط مختلف سوئد گرد هم جمع می شوند. دیروز تظاهراتی در استکهلم و یوتبوری برگزار شد و در روزهای آینده مالمو شاهد گردهمایی مردم خواهد بود.

جمشید اطیابی مسئولیت ما در قبال پناهجویان را بیشتر از این حضور می داند:

- همینطور که در اینحا برای حقوق پناهجویان تلاش می کنیم و حضور داریم، درخواست می کنم که از خانواده و دوستانمان که ساکن ایران هستند هم بخواهیم که با مهاجران افعان مهربان تر باشند.

babak.parham@sr.se