غیبت‌های طولانی دانش‌اموزان از مکتب بررسی می‌شود

به زودی دولت گروه کاریی را برای بررسی غیبت طولانی شاگردان در دوره ابتدایی مکاتب، تعیین خواهد کرد. آخرین مطالعه در این زمینه نشان می‌دهد که ۶۰۰ دانش‌اموز در یک دور درسی و یا هم بیشتر از آن، غیبت طولانی داشته‌اند.

بررسی دیگری که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته، بیانگر آن است که یکی از عوامل عمده غیبت جوانان دوره لیسه، آزار و اذیت است. این جوانان کمک اندکی از مکتب دریافت می‌کنند و بزرگسالان نسبت به مسایل بیش‌امده توجه کمتر دارند.

به باور گوستف فریدولین، وزیر آموزش کشور، نمونه‌های مثبتی هم در مکاتب وجود دارند که از آن‌ها باید آموخت.

_ ما مکاتبی هم داریم که موفق شده‌اند شاگردانی را که مدت زمان طولانی و حتی چندین سال از مکتب به دور بوده‌اند، دوباره به دروس شان برگردانند. از روش‌های این مکاتب باید در سیستم آموزشی ما استفاده شوند. به همین خاطر است که کارشناسانی را تعیین می‌کنیم تا امور را بررسی کنند.