تدابیری برای کمک رسانی به پناهجویان تازه وارد

5:17 min

موج پناهندگان به اروپا در یکی دو هفته اخیر در رسانه ها نیز با انعکاس گسترده ای روبرو شده است. تعدادی ازاین پناهجویان خود را به سوئد رسانده اند. اولین گروه ها، روز گذشته پس از عبور از مرز دانمارک خود را به مالمو رساندند. بیشتر این پناهجویان، پس از تحمل دشواری های زیاد از مرز مجارستان وارد اتریش و سپس آلمان شدند که اعلام کرده است هزاران نفر آنها را خواهدپذیرفت.


سوئد نیز آمادگی خود را در این زمینه ، اعلام کرده است. همزمان با ورود این پناهجویان به سوئداز طریق مالمو، تدابیری برای کمک رسانی به آنها نیز در نظرگرفته شده است.
بیش از دویست پناهجو شب گذشته وارد مالمو شدند. تعداد زیادی افراد داوطلب نیز تمام شب، در ایستگاه قطار حضور داشتند تا به این افراد کمک کنند. Nicolas Silva یکی از آنهاست که درزمینه های مختلف به پناهجویان تازه وارد کمک می کنند.  او با وجود این که بیش از نه ساعت برای کمک به این پناهجویان تلاش کرده، اما در گفتگوئی با رادیو سوئد واحد مالمو عنوان می کند که خسته نیست. او می گوید که این تلاش ها مرا سرحال آورده اند چرا که این افراد نیاز به کمک ما دارند و ما از شرایط و قوانین با خبر هستیم . او می گوید که من به این امر مثبت نگاه می کنم که می توانیم برای افرادی که تازه وارد هستند یک کار درستی انجام بدهیم. ازجمله این کمک ها می توان به تهیه ی بلیت برای آنهائی که قصد رفتن به نزد خویشاوندان خود را دارند و یا رساندنشان به محلی که برایشان درنظر گرفته شده، اشاره کرد. هزینه ی این فعالیت ها نیز توسط یک سازمان داوطلب پرداخت شده است.   نیکلاس سیلوا می گوید که بیش از هفتاد نفر شب را در ایستگاه قطار سپری کردند. برخی از آنها از رسیدن به محلی امن شادمان بودند و برخی نیز از آینده ی نامعلوم خود نگران بودند.  Adel Batsi یکی دیگر ازافرادی ست که به پناهجویان تازه وارد کمک می کند. او قرار است بعد از گذراندن شبی پرکار به محل کارش در کپنهاک بازگردد. او هم می گوید که احساس خستگی نمی کند و تا زمانی که احساس کند کار مفیدی انجام می دهد به کار کمک رسانی ادامه خواهد داد. او می گوید که این افراد مانند برادرهای من هستند که از جنگ گریخته اند و دارای فرزندانی هستند و من که می توانم به زبان های مختلف صحبت کنم می توانم به آنها کمک کنم. عادل بستی به زبان های عربی، فرانسوی، انگلیسی و کمی هم اسپانیولی صحبت می کند.