تقلب در پرداخت با سویش بررسی می‌شود

افزایش شدید استفاده از سویش در سویدن، اداره مالیات را مجبور کرده اقداماتی در این زمینه انجام بدهد. این اداره می‌خواهد پرداخت‌ها توسط سویش را بررسی کند.

سویش نوعی پرداختی است که توسط تیلفون همراه صورت می‌گیرد و تمام این پرداخت‌ها در حساب شرکت‌ها ثبت نمی‌شوند. زمانی که پرداخت‌های مشتریان در حساب شرکت‌ها ثبت نشوند، معاملات در خارج از سیستم مالیاتی قرار می‌گیرند و شرکت‌ها مجبور به پرداخت مالیات نمی‌شوند.

اکنون سویش نه تنها برای انتقال پول به مقاصد شخصی کاربرد دارد، بلکه برای پرداخت خریدها نیز از این اپ استفاده می‌کنند. شرکت‌های کوچکی که امکانات دریافت پول از طریق صندوق را ندارند، از سویش استفاده می‌کنند. کافه‌های فصلی و یا هم دست‌دو فروشی‌ها از مشتریان خود از طریق سویش پول دریافت می‌کنند.