توافق سویدن و آلمان در مورد سیستم اجباری پناهنده پذیری در اروپا

_ ما نماینده دو کشوری هستیم که از فاجعه انسانی چشم نمی‌پوشیم.

با این گفته‌ها استیفن لووین، نخست وزیر سویدن، کنفرانس خبری امروز در برلین را آغاز کرد. وی با انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نشستی دارد تا در باره بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا بحث کند.

انگلا مارکل اظهار داشت که قرارداد دبلین که حکم می‌کند، پناهجو در اولین کشور اروپایی که وی به آن وارد می‌شود باید درخواست پناهندگی بدهد، اکنون قابل اجرا نیست و این سیستم باید تجدید نظر شود.

استیفن لووین و انگلا مارکل هر دو به تکرار تاکید کردند که به تقسیم عادلانه پناهجویان میان کشورهای اتحادیه اروپا نیاز است.

_ خوشحالم که من و مارکل در مورد حل مسایل پناهجویان در اروپا همنظر هستیم. در آغاز می‌خواهیم که یک سیسم دایمی و اجباری پذیرش پناهجویان در حالات بحرانی، ایجاد شود.

نماینده‌‌های سویدن و آلمان همچنان موافقت دارند که اهداف مشترک در قبال پناهنده‌پذیری در کشورهای اتحادیه اروپا ایجاد شود. نباید کشوری را تهدید به دریافت نکردن کمک مالی و یا بیرون رفتن از اتحادیه اروپا کرد. آن‌ها ولی به تکرار اظهار داشتند که کشورهای بیشتری مسئوولیت بیشتر در پذیرفتن پناهجویان بگیرند.