داروی ضد چاقی برای کم کردن اعتیاد به الکل نیز موثر است

ممکن است داروهای ضد چاقی و ضد بیماری قند برای کاهش اعتیاد به الکُل نیز مفید باشد. پژوهشی که در اکادمی سالگرینسکا در یوتبوری انجام یافته، نشان می‌دهد که موش‌هایی که الکُل زیاد مصرف می‌کردند، باخوردن داروی ضد چاقی، الکُل کمتر مصرف می‌کنند.

اکنون این آزمایش بالای انسان‌ها انجام می‌شود.

در سویدن پنج در صد مردم – که در حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌شود – معتاد به الکُل هستند. هزینه‌های اجتماعی این افراد در حدود ۴۵ میلیارد کرون در سال می‌شود.