لغو پروازها به آلمان به دلیل اعتصاب خلبان‌های لوفتانزا

پیلوت‌های شرکت هواپیمایی لوفتانزا امروز اعتصاب کرده‌اند. تمام پروازها از فرودگاه‌های لندس‌ویتر و آرلندا به آلمان و از آلمان لغو شده‌اند.

درگیری در مورد سن بازنشستگی خلبانان است. اعتصاب امروزی شرکت آلمانی لوفتانزا۲۰۰۰ مسافر سویدنی را دچار بلاتکلیفی کرده‌است.