مردم سویدن کمک فزاینده به پناهجویان می‌کنند

در رابطه با بحران پناهجویان در اروپا، شمار زیادی از مردم سویدن خواهان کمک هستند و میلیون‌ها کرون به سازمان‌های خیریه پرداخته‌اند.

بر اساس گزارش مرکز کنترُل جمع‌اوری کمک‌ها، این روند بسیار روشن است و کمک مردم سویدن به نیازمندان هر سال افزایش می‌یابد.

در سال ۲۰۱۴ رقم این مساعدت‌ها ۳۱۲ میلیون کرون بیشتر از سال قبل بود. سال گذشته مردم سویدن در مجموع بیشتر از شش میلیارد کرون به سازمان‌های خیریه اهدا کرده‌اند.

در این روزها که موج‌های پناهجویی حتی به سویدن هم رسیده، مردم علاوه بر کمک‌های مالی، با ایستادن در ایستگاه‌های قطار در مالمو می‌خواهند پناهجویان را با دادن غذا و لباس، ترجمه و رهنمایی برای خرید تکت قطار، یاری رسانند.