سویدن و دنمارک به توافق نرسیده‌اند

نخست وزیر سویدن، استیفن لووین، نمی‌خواهد در مورد پناهجویان با دنمارک معامله کند. شماری از پناهجویانی که خود را به دنمارک رسانیده‌اند و می‌خواهند به سویدن مهاجرت کنند، ولی دولت دنمارک به آن‌ها اجازه عبور از مرز را نمی‌دهد.

وزرای دنمارک آماده موافقت با دولت سویدن هستند تا برای پناهجویان اجازه عبور از دنمارک به سویدن را بدهند. استیفن لووین اظهار می‌دارد که در این رابطه با دولت دنمارک بحث نکرده‌است.

قوانین کشورهای اروپایی حکم می‌کنند که پناهجویان در اولین کشوری که داخل می‌شوند، ثبت نام شوند و درخواست پناهندگی بدهند.