افزایش کمک هزینه پذیرش پناهندگان

دولت امروز برنامه ای را معرفی کرد که هدف آن کمک به ورود سریع تر پناهندگان تازه وارد به جامعه است. استفن لوون، نخست وزیر امروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که از امروز اقدامات پیشین برای انطباق سریع تر پناهندگان تازه وارد با جامعه، تکمیل خواهدشد و شکل وسیع تری به خود خواهدگرفت. 

ازجمله مهم ترین این برنامه ها، افزایش کمک هزینه ای ست که دولت برای پذیرش هر پناهنده به کمون ها می دهد. این مبلغ که درحال حاضر ۸۳ هزار و صد کرون برای هر پناهنده است به ۱۲۵ هزار برای هر یک از آنها افزایش خواهدیافت. مورد دیگر نیز پیشنهادی برای مجبورکردن تمام کمون ها به پذیرش پناهنده است. درحال حاضر قانونی وجوددارد که براساس آن کمون ها می توانند از پذیرش پناهجو خودداری کنند. دولت می خواهد این قانون را تغییر دهد. با پشتیبانی حزب لیبرال مردم ازاین پیشنهاد دولت، اکثریت لازم برای تصویب این پیشنهاد در پارلمان فراهم شده است.