مراکز درمانی یمتلند هریه دالن، آگهی تجاری می پذیرند

منطقه  Jämtland Härjedalen به دلیل داشتن شرایط مالی نامناسب، تصمیم به پذیرفتن آگهی تجاری گرفته است. درآمد حاصل از این تبلیغات قراراست صرف   اقداماتی برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر شود.

مراکزدرمانی این استان از آغاز پاییز، در تلویزیون های مداربسته ای که برای دادن اطلاعات پزشکی دراین مرکز نصب شده، همراه با اطلاعات در مورد ترک اعتیاد، آگهی های تجاری نیز نشان خواهدداد. این تصمیم از سوی احزاب مختلف پارلمانی مورد قبول واقع شده است. نماینده ی حزب سوسیال دموکرات در شورای این منطقه Robert Uitto عنوان می کند که اگهی های شرکت ها کنترل خواهند شد تا هر نوع تبلیغاتی پخش نشود. او می گوید که تبلیغات شرکت هائی قابل پخش خواهد بود که  بتوانند به فعالیت های مربوط به ترک الکل و مواد مخدر کمک برسانند. اضافه کنیم که فعالیت های مربوط به ترک اعتیاد دراین منطقه با همکاری مالی نهادهای مختلف دولتی مانند پلیس، کمون ها و استانداری انجام می شود. بودجه این نهاد بیشتر صرف کنفرانس ها و فعالیت های دیگر دراین زمینه شده است. هزینه این نهاد حدود نیم میلیون کرون برآورد شده است و مسئولان امیدوارند که این مبلغ از راه پخش آگهی های تجاری تامین شود.