به جای گدایان، به سازمان‌های امداد پول بدهید

دولت می‌خواهد شمار مهاجران اتحادیه اروپا را که در سوئد گدایی می‌کنند، کاهش دهد. این را Åsa Regnér وزیر امور کودکان، سالمندان و برابری از حزب سوسیال‌دموکرات و Martin Valfridsson هماهنگ‌کننده ملی برای شهروندان محروم اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه داگنس نی‌هیتر نوشته اند.

آنها از مردم خواسته‌اند تا به جای دادن پول به این شهروندان، به سازمان‌های امداد در رومانی و بلغارستان کمک کنند. آنها تاکیدکرده‌اند که راه‌های دیگری به جای دادن پول به مهاجران اروپایی برای کمک به آنها وجوددارد و آن پرداخت پول به سازمان‌های امدادی‌ست که برای دست‌گیری از شهروندان محروم و نیازمند در آن کشورها تشکیل شده‌است. آنها همچنین نیاز به وجود مقرراتی را برای برخورد با اسکان غیرقانونی نیز مطرح کرده‌اند. آنها دراین مورد به وجود سوء‌استفاده‌هایی از این مهاجران اشاره کرده اند.
Åsa Regnér روز چهارشنبه با وزیر اموراجتماعی بلغارستان Ivailo Kalfin دیدارکرد و برای تنظیم قراردادی که موضوع اصلی آن وضعیت رفاهی این مهاجران است، مذاکراتی انجام داد. مشابه چنین قراردادی در ماه ژوئن با دولت رومانی امضاء شد.