تمام کشورهای اتحادیه اروپا باید مسئولیت بپذیرند

هم‌نظری وسیع سیاسی، بدون پاسخی قطعی نتیجه‌ی نشست و مذاکره‌ی رهبران احزاب درمورد سیاست پناهجویی سوئد بود که شب گذشته انجام شد.

استفان لوون، نخست وزیر از تمام رهبران احزاب بجز جیمی اُکِسوُن، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد به یک جلسه اطلاعاتی و گفتگو درمورد بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، دعوت کرده بود. آنچه که دراین نشست بیشتر مورد بحث قرارگرفت، قبول مسئولیت بیشتر توسط کشورهای دیگر اتحادیه اروپا در پذیرش پناهندگان بود که تمام احزاب درمورد آن توافق داشتند.