استفاده از کشتی به جای قطار

پناهجویان با کشتی نیز به سوئد می‌آیند. صبح امروز صدها نفر با یکی از کشتی‌های Stena Line از بندر Kiel در آلمان به یوتبوری واردشدند.

 مسئولان این خط کشتی‌رانی می‌گویند که تاکنون با چنین گروه‌های بزرگی روبرو نشده بودند.
یکی ازدلایل انتخاب کشتی، حوادث اخیر در دانمارک معرفی شده‌است که از حرکت بسیاری از پناهجویان با قطار به دلیل نداشتن اوراق هویت جلوگیری شد.
به گفته‌ی یکی از مسئولان خط کشتی‌رانی Stena، چون حرکت کشتی‌ها در منطقه شِنگِن انجام می شود، هویت مسافران کنترل نمی‌شود و درنتیجه ممانعتی برای سفر این پناهجویان پیش نمی‌آید.