انفجار در یک ساختمان مسکونی در بُروُس

انفجاری در ساعت ۲ بامداد امروز در آپارتمانی در یک منطقه مسکونی در شهر بُروُس روی داد که ازجمله باعث شکستن شیشه‌های پنجره آپارتمان‌های هم‌جوار آن شد.

پلیس، این انفجار را از یک نارنجک دستی دانسته است. در این حادثه به کسی آسیبی واردنشده، اما به گزارش پلیس به شمار زیادی از ساکنان این منطقه شوک و ترس شدید واردشده‌است.
پلیس هنوز درحال بررسی این حادثه است، اما گفته است که به نظر نمی‌رسد این انفجار تهدیدی علیه شخص خاصی بوده است.