اقدامات اداره مهاجرت مالمو پس از ورود پناهندگان

5:03 min

در روزهای اخیر، شمار زیادی از پناهندگان به شهر مالمو رفته‌اند. یِنی سورمان Jennie Sörman رئیس بخش اداره مهاجرت منطقه جنوب می‌گوید که علی رغم افزایش تعداد این پناهندگان، اداره مهاجرت برای مدیریت این مساله با مشکل مواجه نخواهد شد.

ینی سورمان Jennie Sörman می‌گوید: ما برای پذیرش این سطح از پناهندگان و همچنین بیشتر از این به خوبی آمادگی داریم. بنابراین ما می‌توانیم در یک زمان قابل پیش بینی، از عهده این کار بر آییم. اقدامات کاری، یکسان است و حول موضوع تقسیم امکانات و اطمینان حاصل کردن از ظرفیت پذیرش پناهندگان می‌چرخد.
نخستین اقدام اداره مهاجرت بعد از ورود پناهجویان و پیش از آغاز پروسه پناهندگی، این است که مطمئن شود که پناهندگان سقفی بالای سر دارند و نیاز آن‌ها به غذا و لباس را در صورت لزوم تامین کند. سپس به آن‌ها زمان می‌دهد تا تقاضای پناهندگی خود را ثبت کنند. همچنین محل سکونتی در اختیار آن‌ها می‌گذارد که در زمان انتظار برای بررسی پناهندگی، بتوانند در آنجا اقامت کنند. اگرخود آن‌ها امکان هماهنگی محل اقامت را ندارند. در صورتی که به خدمات مراقبتی و درمانی نیز احساس نیاز شود می‌توانند از طریق شورای استانی از این امکان برخوردار شوند.
ینی سورمان ادامه می‌دهد: پناهندگان، سفر طولانی را در پیش داشته و گاهی هم در شرایط و موقعیت سختی بوده‌اند. ما برای پاسخگویی به نیازهای ویژه این افراد نیز آمادگی داریم. برخی از آن‌ها بیمار یا مصدوم هستند و باید این امکان را داشته باشند که وقتی می‌رسند، خدمات پزشکی دریافت کنند.
مسلما تمامی کسانی که به مالمو رسیده‌اند، قصد ندارند در این شهر، تقاضای پناهندگی کنند. شاید برخی می‌خواهند که به نزد دوست و آشنایی که در سایر شهر‌ها دارند، بروند. تعدادی نیز می‌توانند با اتوبوس به منطقهٔ دیگری رفته و در اداره مهاجرت آنجا، ثبت نام کنند.
ینی سورمان Jennie Sörman می‌گوید که منطقه‌ای که تقاضای پناهندگی در آن ثبت می‌شود، در ادامه پروسه تاثیرگذار نخواهد بود.
او می‌گوید: حتی اگر تقاضای پناهندگی در یوتبوری ثبت شده باشد و تقاضا کننده در بودِن Boden دوست و آشنا داشته باشند، این امکان فراهم است که در نزد آن‌ها، سکونت کند. این مساله هیچ تاثیری بر روند تقاضای پناهندگی ندارد. بلکه ما سعی می‌کنیم، در آنجایی که ظرفیت و آمادگی وجود دارد، پناهندگان را ثبت نام کنیم.
اداره مهاجرت تعدادی از کارمندان مطلع خود را در ایستگاه مرکزی مالمو مستقر کرده که در مورد اینکه چگونه می‌توان در سوئد، تقاضای پناهندگی داد، افراد را راهنمایی می‌کنند و همچنین نشانی اداره مهاجرت و چگونگی رفتن به این اداره را به اطلاع افراد می‌رسانند. اداره مهاجرت برای این کار، از پیش برنامه ریزی نکرده بود اما ینی سورمان Jennie Sörman می‌گوید که این کار را ادامه خواهند داد.
ینی سورمان اضافه می‌کند: مسلما ما تضمین می‌کنیم که هرجا به پشتیبانی و اطلاع رسانی نیاز است، حضور داشته باشیم.
در ایستگاه مرکزی در مالمو، بیشتر، داوطلبان به پناهندگان تازه وارد کمک کرده‌اند، بِشار عباس Beshar Abbas یکی از این داوطلبان است که در محل حضور دارد.
بشار عباس می‌گوید: ما اینجا هستیم که به این افراد که از دانمارک می‌آیند، برای تقاضای پناهندگی یا ادامه مسیر، کمک کنیم. برای کسانی که قصد دارند در اینجا بمانند، افراد خصوصی هستند که آن‌ها را به اداره مهاجرت می‌رسانند و برای کسانی هم که می‌خواهند به شهرهای دیگر بروند، ما بلیط اولین قطار به سمت مقصد مورد نظر را می‌خریم. در آنجا نیز داوطلبان دیگری هستند که به پناهندگان برای تقاضای پناهندگی و رفتن به نزد اقوامشان، کمک می‌کنند.
تعداد بسیاری به اداره مهاجرت مراجعه کرده و خواسته‌اند که پول و هدیه به پناهندگان تازه وارد، ببخشند. ولی این اداره اعلام کرده است که امکان دریافت هدیه و پول را ندارد و از مردم تقاضا دارد که درعوض با سازمان‌های داوطلبانه برای کمک رسانی، تماس بگیرند.
ینی سورمان Jennie Sörma می‌گوید که عملکرد کسانی که به صورت داوطلبانه به پناهندگان در ایستگاه مرکزی مالمو کمک می‌کنند، بسیار مثبت است.
او ادامه می‌دهد: من می‌توانم تایید کنم که از این همه علاقه و فعالیت که وجود دارد، واکنش سریع مردم و تمایل به همکاری، بسیار تحت تاثیر قرار گرفته‌ام. این امر به طور باورنکردنی، مثبت است. جایی که نیاز است، مردم به بهترین شکل کمک می‌کنند و من واقعا می‌بینم که افراد زیادی در این راه همراه شده و مسئولیت به عهده گرفته‌اند.