اعتراف به قتل

مرد ۱۹ ساله‌ای، به قتل ایدا یوهانسون ۲۱ ساله در اوپلَندس وِسبی اعتراف کرد.

 ایدا یوهانسون در اوایل ماه اوت در یک محل دو و نرمش در اوپلندس وسبی در شمال استکهلم به قتل رسید.
جوان مظنون به قتل، روزگذشته و به دنبال راهنمایی مردم که او را در روزحادثه درهمان محل دیده بودند، دستگیرشد. پلیس اعلام کرده‌است که با آزمایش DNA، وجود خون این جوان در محل قتل نیز تایید شده‌است.
برای این جوان به دلیل مظنون بودن به انجام قتل، قراربازداشت صادرشده است.