موافقت با اقدام نظامی برای متوقف کردن قاچاق پناهجویان

سوئد با پیشنهاد حمله نظامی به قایق‌های قاچاقچیان انسان، موافق است.

هفته آینده، اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای اتحادیه اروپا برگزارخواهدشد تا درمورد استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با قاچاقچیانی که پناهجویان را با قایق به اروپا می‌آورند، تصمیم‌گیری شود. پیشنهادی که دراین مورد ارائه شده ازجمله متوقف کردن و تسخیر قایق‌ها و لنج‌های قاچاقچیان توسط نیروهای نظامی اتحادیه اروپاست. این پیشنهاد، درکمیته اتحادیه اروپا در پارلمان سوئد به تصویب رسیده و مارگوت والستروم، وزیرامورخارجه نیز آن را بسیار ضروری دانسته است. به گفته او، قاچاق پناهجویان توسط یک شبکه جنایی بین‌المللی که هیچ اصولی را رعایت نمی کند انجام می‌شود و مهم است که اتحادیه اروپا علیه آنها واردعمل شود، ضمن این که باید به نجات انسان‌ها نیز ادامه دهد.