دو رهبر حزب، در مرخصی والدین هستند

انی لوو، رهبر حزب سنتر برای ۶ ماه از مرخصی والدین föräldraledigt استفاده خواهدکرد.

دراین مدت Anders W Jonsson رئیس گروه پارلمانی این حزب، جانشین او به عنوان رهبر حزب خواهدبود، اما نقش او در پارلمان به عهده Göran Lindell گذاشته شده است.
انی لوو، چهارهفته پیش از وقت تعیین شده، وضع حمل کرده و صاحب دختری شده‌است. او گفته است که درمدت مرخصی خود ممکن است در برخی از جلسات حزب شرکت کند، اما نمی تواند در کنگره حزب در شهر فالون که از ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر برگزار می‌شود، حضورداشته باشد.
رهبر حزب دموکرات‌مسیحی، اِببا بوش توُر نیز از زمستان گذشته که وضع حمل کرد و پسری به دنیا آورد، از مرخصی والدین استفاده می‌کند.